Planstrategi 2015

Foto fra Planstrategi 2015

Planstrategi 2015 for Vejle Kommune og Trekantområdet.

Du kan Vejle Kommunes gældende planstrategi her:

 

pdf Planstrategi 2015 (3.5 MB)

 

Byrådet i Vejle Kommune har på sit møde den 19. august 2015 behandlet de bemærkninger, der kom i forbindelse med offentliggørelsen af Planstrategi 2015. Offentlighedsperioden forløb fra den 11. marts til den 6. maj 2015. Der er ikke foretaget ændringer i strategien i forbindelse med behandlingen af sagen.

Planstrategien er byrådets strategi for udviklingen af Vejle Kommune. Det lovmæssige grundlag for planstrategien er Planloven, som pålægger byrådet at offentliggøre en planstrategi inden udgangen af første halvdel af den kommunale valgperiode.

Planstrategien består af en fælles del for Trekantområdet og en lokal del for Vejle Kommune. Den fælles del af planstrategien har fokus på at:

  • Tilbyde erhvervslivet optimale rammer for vækst og udvikling
  • Højne borgernes kompetencer og uddannelsesniveau
  • Udvikle trekantområdet som den åbne grønne storby
  • Fremme innovation og entreprenørskab
  • Udvikle Trekantområdet til en kulturmetropol


Den lokale del af planstrategien handler om at skabe udvikling og værdi ved at samarbejde om nye muligheder. I Vejle Kommune er der særligt fokus på, at

  • Skabe en attraktiv og oplevelsesrig ramme for borgernes liv og trivsel.
  • Udbygge partnerskaberne mellem kommunen og erhvervslivet samt andre relevante aktører.
  • Styrke læringsmiljøerne for alle aldersgrupper
  • Udvikle nye veje til velfærd.

 

 

Vejle Kommune • Skolegade 1 • 7100 Vejle • Tlf.: 76 81 00 00