VVM-redegørelser

Gennem tiden er der udarbejdet forskellige VVM-redegørelser i forbindelse med planlægning af konkrete projekter.

De VVM-redegørelser, der omhandler projekter, som endnu ikke er realisteret, kan downloades som en pdf fra listen herunder:

 

VVM-redegørelse for Planlægning af motortrafikvej Ødsted-Ny Højen-motorvejE45 - juni 2005

 vvm_for_motortrafikvej_oedsted_ny_hoejen_e45.pdf (3 MB)

 

VVM-redegørelse for Forbindelsesvej vest om Uhre - maj 2008

 vvm_for_vej_vest_om_uhre.pdf (38.6 MB)

 

VVM-redegørelse for Udbygning af naturgassystemet i Syd- og Sønderjylland - juni 2010.

 vvm_for_naturgasledning_ved_egtved.pdf (29 MB)

 

VVM-redegørelse med miljøvurdering for Vejle Lystbådehavn - august 2010

 vvm_for_vejle_lystbaadehavn.pdf (7.8 MB)
VVM-redegørelse for Tre vindmøller ved Klink

pdf samlet_pdf_kommuneplantillaeg_nr_51_klink_endelig.pdf (12.9 MB)

 

Vejle Kommune • Skolegade 1 • 7100 Vejle • Tlf.: 76 81 00 00