Retningslinje for vindmølleområder

Der må kun opstilles nye vindmøller inden for vindmølleområderne. Områdernes endelige afgrænsning og det maksimale antal møller i hvert område fastlægges endeligt i den nærmere planlægning af områderne.

 

Vindmølleområderne er vist på kortbilag.

 

 

 

 

 

Redegørelse til retningslinje

Udbygning af energiproduktionen fra vindmøller på land  kan ske enten ved en sanering og udskiftning i vindmølleparken til færre, større og mere effektive vindmøller eller ved udlægning af nye vindmølleområder.

 

I henhold til Planloven skal kommuneplanen indeholde retningslinjer for placering af vindmøller i henhold til vindmøllecirkulæret.

 

Opstilling af vindmøller kan i dag kun ske i områder, der er specifikt udpeget i en kommuneplan. Hvis man ønsker at opstille vindmøller uden for disse områder, skal det ske ved en supplerende planlægning.

Vejle Kommune • Skolegade 1 • 7100 Vejle • Tlf.: 76 81 00 00