Højspændingsanlæg og antennemaster

Højspændingsledninger ved Omme Å

Højspændingsledninger ved Omme Å

Redegørelse til mål

Kommunerne skal i samarbejde med den systemansvarlige virksomhed, og i forbindelse med kommuneplanlægningen, planlægge for en samlet og langsigtet planlægning af højspændingsnettet, blandt andet til sikring af forsyningssikkerheden.

 

Den samlede langsigtede planlægning af højspændingsnettet skal ske på grundlag af de principper, der er fastlagt i rapporten ”Principper for etablering og sanering af højspændingsanlæg” fra 1995 og suppleret med udmeldinger i regeringens Energistrategi 2025. 

 

400 kV-nettet: Det langsigtede mål er, at alle 400 kV-forbindelser anlægges i jorden frem for master. Da det er teknisk problematisk og økonomisk meget dyrt at kabellægge på lange strækninger, er der truffet beslutninger om at opgradere og forskønne det eksisterende el-net på 3 strækninger, Kassø-Tjele, Vejen-Endrup og Kassø-tyske grænse, med nye luftledninger og nye master.

 

Der skal samtidig arbejdes for en forskønnelse af nettet, der kan indebære en kabellægning af 400 kV ledninger, som er beliggende i byzone eller af andre årsager konflikter med væsentlige interesser. I den forbindelse er det besluttet at kabellægge strækningerne over Vejle Ådal og Lillebælt inkl. strækningen ved Middelfart.

 

132 og 150 kV-nettet: Nye forbindelser skal kabellægges. Det eksisterende net kabellægges i henhold til en sammenhængende kabelhandlingsplan, der indeholder en prioriteret liste.

MÅL

 

Distribution af energi skal ske med stor forsyningssikkerhed og med så få gener for omgivelserne som muligt.

 

Der skal arbejdes for, at 400 kV luftledningerne skal kabellægges.

Vejle Kommune • Skolegade 1 • 7100 Vejle • Tlf.: 76 81 00 00