Havneanlæg

Havnen i Vejle

Havnen i Vejle

Redegørelse til mål

Udbygningen af infrastrukturen bør prioriteres således, at en større del af transporten med gods kan ske via havnene i Trekantområdet.

 

Derfor skal der etableres effektive transportknudepunkter. Et eksempel er ADP, Associated Danish Ports, som omfatter Fredericia, Middelfart og Nyborg havne. Fredericia Havn er en af Danmarks få dybvandshavne og er samtidig Trekantområdets største havn målt i godsomsætning og har med dens mange faciliteter mulighed for at håndtere alle typer gods. Havnen skal fortsat fungere i national og international transport.


 
Infrastrukturen til og fra Fredericia Havn er generelt god, men der skal arbejdes for en forbedring af infrastrukturen omkring motorvejsafkørsel Fredericia Syd for at skabe bedre flow til og fra Fredericia Havn. Kombiterminalen i Taulov kræver fortsat udbygning, så muligheden for at flytte gods over på jernbane optimeres yderligere.

 

Vejle Havn er vigtig for Vejle og for et større opland. Godsomsætningen lå i 2011 på 825.680 tons. Omsætningen svinger med konjunkturer og sæsonudsving, men har set over de seneste 10 år vist en klart stigende tendens.

 

Vejle Havn spiller en vigtig rolle for leverancer af materialer til egnens landbrug, industri og til bygge- og anlægsbranchen. Især losses der store mængder metalvarer og stenvarer. Men der omsættes bl.a. også gødning, kalk, korn, brændsel og træ.

 

Kolding Havn blev etableret i 1843 og er i dag blandt Danmarks 10 største havne med en samlet godsomsætning med skib i 2011 på 1,1 mio. ton. Havnen er en industri-, krydstogt- og trafikhavn med mere end 50 virksomheder og 1.000 ansatte.

 

MÅL

 

Trekantområdets centrale placering inden for transportområdet for gods skal fastholdes.

 

Der skal derfor fortsat sikres god tilgængelighed til havnene, ved udbygning af vej- og jernbanenettet.

RETNINGSLINJE

 

Der er ingen overordnede retningslinjer for Trekantområdet.

 

I kommunernes lokale del bliver de enkelte havne behandlet.

Vejle Kommune • Skolegade 1 • 7100 Vejle • Tlf.: 76 81 00 00