Tillæg nr. 58 - Blandet bolig og erhvervsområde ved Hældagervej

Plannavn
Tillæg nr. 58 - Blandet bolig og erhvervsområde ved Hældagervej

Dato for offentliggørelse af forslag
3. maj 2017

Dato for vedtagelse
13. september 2017

Dato for ikrafttræden
19. september 2017

Høringen starter
5. maj 2017

Høringen slut
30. juni 2017

PDF
http://soap.plansystem.dk/pdfarchive/12_3658870_1505725389605.pdf

Gælder for hele kommunen?
Nej

VVM redegørelse
Kommuneplantillæg uden VVM

Vejle Kommune • Skolegade 1 • 7100 Vejle • Tlf.: 76 81 00 00