Tillæg nr. 58 - Blandet bolig og erhvervsområde ved Hældagervej

Status Vedtaget 
Plannavn Tillæg nr. 58 - Blandet bolig og erhvervsområde ved Hældagervej 
Dato for offentliggørelse af forslag 3. maj 2017 
Dato for vedtagelse 13. september 2017 
Dato for ikrafttræden 19. september 2017 
Høringen starter 5. maj 2017 
Høringen slut 30. juni 2017 
PDF http://soap.plansystem.dk/pdfarchive/12_3658870_1505725389605.pdf 
Gælder for hele kommunen? Nej 
VVM redegørelse Kommuneplantillæg uden VVM 

Vejle Kommune • Skolegade 1 • 7100 Vejle • Tlf.: 76 81 00 00