Tillæg nr. 57 Erhvervsområde med offentlige formål ved Soldalen, Vejle

Plannavn
Tillæg nr. 57 Erhvervsområde med offentlige formål ved Soldalen, Vejle

Dato for offentliggørelse af forslag
8. marts 2017

Dato for vedtagelse
1. november 2017

Dato for ikrafttræden
6. november 2017

Høringen starter
13. marts 2017

Høringen slut
8. maj 2017

PDF
http://soap.plansystem.dk/pdfarchive/12_3522080_1509954774562.pdf

Gælder for hele kommunen?
Nej

VVM redegørelse
Kommuneplantillæg uden VVM

Vejle Kommune • Skolegade 1 • 7100 Vejle • Tlf.: 76 81 00 00