Tillæg nr. 57 Erhvervsområde med offentlige formål ved Soldalen, Vejle

Status Vedtaget 
Plannavn Tillæg nr. 57 Erhvervsområde med offentlige formål ved Soldalen, Vejle 
Dato for offentliggørelse af forslag 8. marts 2017 
Dato for vedtagelse 1. november 2017 
Dato for ikrafttræden 6. november 2017 
Høringen starter 13. marts 2017 
Høringen slut 8. maj 2017 
PDF http://soap.plansystem.dk/pdfarchive/12_3522080_1509954774562.pdf 
Gælder for hele kommunen? Nej 
VVM redegørelse Kommuneplantillæg uden VVM 

Vejle Kommune • Skolegade 1 • 7100 Vejle • Tlf.: 76 81 00 00