Tillæg nr. 55 Erhvervsområde ved Ellehammersvej og Viborgvej, Vejle

Plannavn
Tillæg nr. 55 Erhvervsområde ved Ellehammersvej og Viborgvej, Vejle

Dato for offentliggørelse af forslag
31. maj 2017

Dato for vedtagelse
4. oktober 2017

Dato for ikrafttræden
11. oktober 2017

Høringen starter
6. juni 2017

Høringen slut
1. august 2017

PDF
http://soap.plansystem.dk/pdfarchive/12_3706451_1507703748400.pdf

Gælder for hele kommunen?
Nej

VVM redegørelse
Kommuneplantillæg uden VVM

Vejle Kommune • Skolegade 1 • 7100 Vejle • Tlf.: 76 81 00 00