Tillæg nr. 55 Erhvervsområde ved Ellehammersvej og Viborgvej, Vejle

Status Vedtaget 
Plannavn Tillæg nr. 55 Erhvervsområde ved Ellehammersvej og Viborgvej, Vejle 
Dato for offentliggørelse af forslag 31. maj 2017 
Dato for vedtagelse 4. oktober 2017 
Dato for ikrafttræden 11. oktober 2017 
Høringen starter 6. juni 2017 
Høringen slut 1. august 2017 
PDF http://soap.plansystem.dk/pdfarchive/12_3706451_1507703748400.pdf 
Gælder for hele kommunen? Nej 
VVM redegørelse Kommuneplantillæg uden VVM 

Vejle Kommune • Skolegade 1 • 7100 Vejle • Tlf.: 76 81 00 00