Tillæg nr. 52 Boligområde ved Svinholtvej og Vindingvej, Vinding

Status Vedtaget 
Plannavn Tillæg nr. 52 Boligområde ved Svinholtvej og Vindingvej, Vinding 
Dato for offentliggørelse af forslag 23. november 2016 
Dato for vedtagelse 13. september 2017 
Dato for ikrafttræden 13. september 2017 
Høringen starter 5. december 2016 
Høringen slut 30. januar 2017 
PDF http://soap.plansystem.dk/pdfarchive/12_3275533_1505717235964.pdf 
Gælder for hele kommunen? Nej 
VVM redegørelse Kommuneplantillæg uden VVM 

Vejle Kommune • Skolegade 1 • 7100 Vejle • Tlf.: 76 81 00 00