Tillæg nr. 52 Boligområde ved Svinholtvej og Vindingvej, Vinding

Plannavn
Tillæg nr. 52 Boligområde ved Svinholtvej og Vindingvej, Vinding

Dato for offentliggørelse af forslag
23. november 2016

Dato for vedtagelse
13. september 2017

Dato for ikrafttræden
13. september 2017

Høringen starter
5. december 2016

Høringen slut
30. januar 2017

PDF
http://soap.plansystem.dk/pdfarchive/12_3275533_1505717235964.pdf

Gælder for hele kommunen?
Nej

VVM redegørelse
Kommuneplantillæg uden VVM

Vejle Kommune • Skolegade 1 • 7100 Vejle • Tlf.: 76 81 00 00