Tillæg nr. 49 Boligområde ved Tiufkærvej i Smidstrup

Plannavn
Tillæg nr. 49 Boligområde ved Tiufkærvej i Smidstrup

Dato for offentliggørelse af forslag
2. november 2016

Dato for vedtagelse
22. februar 2017

Dato for ikrafttræden
27. februar 2017

Høringen starter
7. november 2016

Høringen slut
2. januar 2017

PDF
http://soap.plansystem.dk/pdfarchive/12_3266574_1487930361783.pdf

Gælder for hele kommunen?
Nej

VVM redegørelse
Kommuneplantillæg uden VVM

Vejle Kommune • Skolegade 1 • 7100 Vejle • Tlf.: 76 81 00 00