Tillæg nr. 49 Boligområde ved Tiufkærvej i Smidstrup

Status Vedtaget 
Plannavn Tillæg nr. 49 Boligområde ved Tiufkærvej i Smidstrup 
Dato for offentliggørelse af forslag 2. november 2016 
Dato for vedtagelse 22. februar 2017 
Dato for ikrafttræden 27. februar 2017 
Høringen starter 7. november 2016 
Høringen slut 2. januar 2017 
PDF http://soap.plansystem.dk/pdfarchive/12_3266574_1487930361783.pdf 
Gælder for hele kommunen? Nej 
VVM redegørelse Kommuneplantillæg uden VVM 

Vejle Kommune • Skolegade 1 • 7100 Vejle • Tlf.: 76 81 00 00