Tillæg nr. 46 Gammelhavn, Vejle Midtby

Status Vedtaget 
Plannavn Tillæg nr. 46 Gammelhavn, Vejle Midtby 
Dato for offentliggørelse af forslag 25. maj 2016 
Dato for vedtagelse 5. oktober 2016 
Dato for ikrafttræden 10. oktober 2016 
Høringen starter 27. maj 2016 
Høringen slut 29. juli 2016 
PDF http://soap.plansystem.dk/pdfarchive/12_3156865_1476082143690.pdf 
Gælder for hele kommunen? Nej 
VVM redegørelse Kommuneplantillæg med VVM 

Følgende nye rammeområder bliver udlagt i tillægget:

Vejle Kommune • Skolegade 1 • 7100 Vejle • Tlf.: 76 81 00 00