Tillæg nr. 46 Gammelhavn, Vejle Midtby

Plannavn
Tillæg nr. 46 Gammelhavn, Vejle Midtby

Dato for offentliggørelse af forslag
25. maj 2016

Dato for vedtagelse
5. oktober 2016

Dato for ikrafttræden
10. oktober 2016

Høringen starter
27. maj 2016

Høringen slut
29. juli 2016

PDF
http://soap.plansystem.dk/pdfarchive/12_3156865_1476082143690.pdf

Gælder for hele kommunen?
Nej

VVM redegørelse
Kommuneplantillæg med VVM

Flgende nye rammeomrder bliver udlagt i tillgget:

Vejle Kommune • Skolegade 1 • 7100 Vejle • Tlf.: 76 81 00 00