Tillæg nr. 45 - Boligområde ved Hørupvej, Jelling

Plannavn
Tillæg nr. 45 - Boligområde ved Hørupvej, Jelling

Dato for offentliggørelse af forslag
22. juni 2016

Dato for vedtagelse
5. oktober 2016

Dato for ikrafttræden
5. oktober 2016

Høringen starter
27. juni 2016

Høringen slut
22. august 2016

PDF
http://soap.plansystem.dk/pdfarchive/12_3185713_1476442048947.pdf

Gælder for hele kommunen?
Nej

VVM redegørelse
Kommuneplantillæg uden VVM

Flgende nye rammeomrder bliver udlagt i tillgget:

Vejle Kommune • Skolegade 1 • 7100 Vejle • Tlf.: 76 81 00 00