Tillæg nr. 45 - Boligområde ved Hørupvej, Jelling

Status Vedtaget 
Plannavn Tillæg nr. 45 - Boligområde ved Hørupvej, Jelling 
Dato for offentliggørelse af forslag 22. juni 2016 
Dato for vedtagelse 5. oktober 2016 
Dato for ikrafttræden 5. oktober 2016 
Høringen starter 27. juni 2016 
Høringen slut 22. august 2016 
PDF http://soap.plansystem.dk/pdfarchive/12_3185713_1476442048947.pdf 
Gælder for hele kommunen? Nej 
VVM redegørelse Kommuneplantillæg uden VVM 

Følgende nye rammeområder bliver udlagt i tillægget:

Vejle Kommune • Skolegade 1 • 7100 Vejle • Tlf.: 76 81 00 00