Tillæg nr. 44 Bydelscenter og lokalcenter ved Grønlandsvej

Plannavn
Tillæg nr. 44 Bydelscenter og lokalcenter ved Grønlandsvej

Dato for offentliggørelse af forslag
13. april 2016

Dato for vedtagelse
14. september 2016

Dato for ikrafttræden
19. september 2016

Høringen starter
18. april 2016

Høringen slut
13. juni 2016

PDF
http://soap.plansystem.dk/pdfarchive/12_3152897_1474266682842.pdf

Gælder for hele kommunen?
Nej

VVM redegørelse
Kommuneplantillæg uden VVM

Flgende nye rammeomrder bliver udlagt i tillgget:

Vejle Kommune • Skolegade 1 • 7100 Vejle • Tlf.: 76 81 00 00