Tillæg nr. 44 Bydelscenter og lokalcenter ved Grønlandsvej

Status Vedtaget 
Plannavn Tillæg nr. 44 Bydelscenter og lokalcenter ved Grønlandsvej 
Dato for offentliggørelse af forslag 13. april 2016 
Dato for vedtagelse 14. september 2016 
Dato for ikrafttræden 19. september 2016 
Høringen starter 18. april 2016 
Høringen slut 13. juni 2016 
PDF http://soap.plansystem.dk/pdfarchive/12_3152897_1474266682842.pdf 
Gælder for hele kommunen? Nej 
VVM redegørelse Kommuneplantillæg uden VVM 

Følgende nye rammeområder bliver udlagt i tillægget:

Vejle Kommune • Skolegade 1 • 7100 Vejle • Tlf.: 76 81 00 00