Tillæg nr. 43 Boligområde ved Lilholtvej og Borggårdsvej, Børkop

Plannavn
Tillæg nr. 43 Boligområde ved Lilholtvej og Borggårdsvej, Børkop

Dato for offentliggørelse af forslag
16. marts 2016

Dato for vedtagelse
22. juni 2016

Dato for ikrafttræden
27. juni 2016

Høringen starter
21. marts 2016

Høringen slut
17. maj 2016

PDF
http://soap.plansystem.dk/pdfarchive/12_3139913_1467004429262.pdf

Gælder for hele kommunen?
Nej

VVM redegørelse
Kommuneplantillæg uden VVM

Flgende nye rammeomrder bliver udlagt i tillgget:

Vejle Kommune • Skolegade 1 • 7100 Vejle • Tlf.: 76 81 00 00