Tillæg nr. 43 Boligområde ved Lilholtvej og Borggårdsvej, Børkop

Status Vedtaget 
Plannavn Tillæg nr. 43 Boligområde ved Lilholtvej og Borggårdsvej, Børkop 
Dato for offentliggørelse af forslag 16. marts 2016 
Dato for vedtagelse 22. juni 2016 
Dato for ikrafttræden 27. juni 2016 
Høringen starter 21. marts 2016 
Høringen slut 17. maj 2016 
PDF http://soap.plansystem.dk/pdfarchive/12_3139913_1467004429262.pdf 
Gælder for hele kommunen? Nej 
VVM redegørelse Kommuneplantillæg uden VVM 

Følgende nye rammeområder bliver udlagt i tillægget:

Vejle Kommune • Skolegade 1 • 7100 Vejle • Tlf.: 76 81 00 00