Tillæg nr. 41 Bredballe Byvej/Skelvangen, Vejle

Plannavn
Tillæg nr. 41 Bredballe Byvej/Skelvangen, Vejle

Dato for offentliggørelse af forslag
27. januar 2016

Dato for vedtagelse
17. august 2016

Dato for ikrafttræden
17. august 2016

Høringen starter
1. februar 2016

Høringen slut
29. marts 2016

PDF
http://soap.plansystem.dk/pdfarchive/12_3108528_1472455173991.pdf

Gælder for hele kommunen?
Nej

VVM redegørelse
Kommuneplantillæg uden VVM

Flgende nye rammeomrder bliver udlagt i tillgget:

Vejle Kommune • Skolegade 1 • 7100 Vejle • Tlf.: 76 81 00 00