Tillæg nr. 40 - Boligområde ved Søndergade og Lilholtvej, Børkop

Plannavn
Tillæg nr. 40 - Boligområde ved Søndergade og Lilholtvej, Børkop

Dato for offentliggørelse af forslag
24. februar 2016

Dato for vedtagelse
22. juni 2016

Dato for ikrafttræden
27. juni 2016

Høringen starter
29. februar 2016

Høringen slut
25. april 2016

PDF
http://soap.plansystem.dk/pdfarchive/12_3128869_1466760286030.pdf

Gælder for hele kommunen?
Nej

VVM redegørelse
Kommuneplantillæg uden VVM

Flgende nye rammeomrder bliver udlagt i tillgget:

Vejle Kommune • Skolegade 1 • 7100 Vejle • Tlf.: 76 81 00 00