Tillæg nr. 39 Frydenlund, Tirsbæk Bakker, Vejle

Status Vedtaget 
Plannavn Tillæg nr. 39 Frydenlund, Tirsbæk Bakker, Vejle 
Dato for offentliggørelse af forslag 27. januar 2016 
Dato for vedtagelse 25. maj 2016 
Dato for ikrafttræden 30. maj 2016 
Høringen starter 1. februar 2016 
Høringen slut 29. marts 2016 
PDF http://soap.plansystem.dk/pdfarchive/12_3108511_1464605489706.pdf 
Gælder for hele kommunen? Nej 
VVM redegørelse Kommuneplantillæg uden VVM 

Følgende nye rammeområder bliver udlagt i tillægget:

Vejle Kommune • Skolegade 1 • 7100 Vejle • Tlf.: 76 81 00 00