Tillæg nr. 37 Boligområde ved Mælkevejen, Vejle

Plannavn
Tillæg nr. 37 Boligområde ved Mælkevejen, Vejle

Dato for offentliggørelse af forslag
28. oktober 2015

Dato for vedtagelse
24. februar 2016

Dato for ikrafttræden
24. februar 2016

Høringen starter
30. oktober 2015

Høringen slut
28. december 2015

PDF
http://soap.plansystem.dk/pdfarchive/12_3018354_1446122077183.pdf

Gælder for hele kommunen?
Nej

VVM redegørelse
Kommuneplantillæg uden VVM

Flgende nye rammeomrder bliver udlagt i tillgget:

Vejle Kommune • Skolegade 1 • 7100 Vejle • Tlf.: 76 81 00 00