Tillæg nr. 37 Boligområde ved Mælkevejen, Vejle

Status Vedtaget 
Plannavn Tillæg nr. 37 Boligområde ved Mælkevejen, Vejle 
Dato for offentliggørelse af forslag 28. oktober 2015 
Dato for vedtagelse 24. februar 2016 
Dato for ikrafttræden 24. februar 2016 
Høringen starter 30. oktober 2015 
Høringen slut 28. december 2015 
PDF http://soap.plansystem.dk/pdfarchive/12_3018354_1446122077183.pdf 
Gælder for hele kommunen? Nej 
VVM redegørelse Kommuneplantillæg uden VVM 

Følgende nye rammeområder bliver udlagt i tillægget:

Vejle Kommune • Skolegade 1 • 7100 Vejle • Tlf.: 76 81 00 00