Tillæg nr. 36 - Vindmølleområde ved Midtjyske Motorvej

Status Vedtaget 
Plannavn Tillæg nr. 36 - Vindmølleområde ved Midtjyske Motorvej 
Dato for offentliggørelse af forslag 16. december 2015 
Dato for vedtagelse 25. januar 2017 
Dato for ikrafttræden 22. februar 2017 
Høringen starter 6. januar 2016 
Høringen slut 2. marts 2016 
PDF http://soap.plansystem.dk/pdfarchive/12_3097862_1487325604379.pdf 
Gælder for hele kommunen? Nej 
VVM redegørelse Kommuneplantillæg uden VVM 

Følgende nye rammeområder bliver udlagt i tillægget:

Vejle Kommune • Skolegade 1 • 7100 Vejle • Tlf.: 76 81 00 00