Tillæg nr. 36 - Vindmølleområde ved Midtjyske Motorvej

Plannavn
Tillæg nr. 36 - Vindmølleområde ved Midtjyske Motorvej

Dato for offentliggørelse af forslag
16. december 2015

Dato for vedtagelse
25. januar 2017

Dato for ikrafttræden
22. februar 2017

Høringen starter
6. januar 2016

Høringen slut
2. marts 2016

PDF
http://soap.plansystem.dk/pdfarchive/12_3097862_1487325604379.pdf

Gælder for hele kommunen?
Nej

VVM redegørelse
Kommuneplantillæg uden VVM

Flgende nye rammeomrder bliver udlagt i tillgget:

Vejle Kommune • Skolegade 1 • 7100 Vejle • Tlf.: 76 81 00 00