Tillæg nr. 35 Offentlige formål Helligkildevej, Vejle

Plannavn
Tillæg nr. 35 Offentlige formål Helligkildevej, Vejle

Dato for offentliggørelse af forslag
2. december 2015

Dato for vedtagelse
16. marts 2016

Dato for ikrafttræden
21. marts 2016

Høringen starter
7. december 2015

Høringen slut
1. februar 2016

PDF
http://soap.plansystem.dk/pdfarchive/12_3031706_1458551907672.pdf

Gælder for hele kommunen?
Nej

VVM redegørelse
Kommuneplantillæg uden VVM

Flgende nye rammeomrder bliver udlagt i tillgget:

Vejle Kommune • Skolegade 1 • 7100 Vejle • Tlf.: 76 81 00 00