Tillæg nr. 35 Offentlige formål Helligkildevej, Vejle

Status Vedtaget 
Plannavn Tillæg nr. 35 Offentlige formål Helligkildevej, Vejle 
Dato for offentliggørelse af forslag 2. december 2015 
Dato for vedtagelse 16. marts 2016 
Dato for ikrafttræden 21. marts 2016 
Høringen starter 7. december 2015 
Høringen slut 1. februar 2016 
PDF http://soap.plansystem.dk/pdfarchive/12_3031706_1458551907672.pdf 
Gælder for hele kommunen? Nej 
VVM redegørelse Kommuneplantillæg uden VVM 

Følgende nye rammeområder bliver udlagt i tillægget:

Vejle Kommune • Skolegade 1 • 7100 Vejle • Tlf.: 76 81 00 00