Tillæg nr. 34 Boligområde Skelvangen, Bredballe

Plannavn
Tillæg nr. 34 Boligområde Skelvangen, Bredballe

Dato for offentliggørelse af forslag
19. august 2015

Dato for vedtagelse
27. januar 2016

Dato for ikrafttræden
3. februar 2016

Høringen starter
24. august 2015

Høringen slut
22. oktober 2015

PDF
http://soap.plansystem.dk/pdfarchive/12_3013554_1454328779869.pdf

Gælder for hele kommunen?
Nej

VVM redegørelse
Kommuneplantillæg uden VVM

Flgende nye rammeomrder bliver udlagt i tillgget:

Vejle Kommune • Skolegade 1 • 7100 Vejle • Tlf.: 76 81 00 00