Tillæg nr. 34 Boligområde Skelvangen, Bredballe

Status Vedtaget 
Plannavn Tillæg nr. 34 Boligområde Skelvangen, Bredballe 
Dato for offentliggørelse af forslag 19. august 2015 
Dato for vedtagelse 27. januar 2016 
Dato for ikrafttræden 3. februar 2016 
Høringen starter 24. august 2015 
Høringen slut 22. oktober 2015 
PDF http://soap.plansystem.dk/pdfarchive/12_3013554_1454328779869.pdf 
Gælder for hele kommunen? Nej 
VVM redegørelse Kommuneplantillæg uden VVM 

Følgende nye rammeområder bliver udlagt i tillægget:

Vejle Kommune • Skolegade 1 • 7100 Vejle • Tlf.: 76 81 00 00