Tillæg nr. 31 - Vejle Havn

Status Vedtaget 
Plannavn Tillæg nr. 31 - Vejle Havn 
Dato for offentliggørelse af forslag 28. oktober 2015 
Dato for vedtagelse 16. marts 2016 
Dato for ikrafttræden 16. marts 2016 
Høringen starter 6. november 2015 
Høringen slut 4. januar 2016 
PDF http://soap.plansystem.dk/pdfarchive/12_3018589_1458203073339.pdf 
Gælder for hele kommunen? Nej 
VVM redegørelse Kommuneplantillæg uden VVM 

Følgende nye rammeområder bliver udlagt i tillægget:

Vejle Kommune • Skolegade 1 • 7100 Vejle • Tlf.: 76 81 00 00