Tillæg nr. 31 - Vejle Havn

Plannavn
Tillæg nr. 31 - Vejle Havn

Dato for offentliggørelse af forslag
28. oktober 2015

Dato for vedtagelse
16. marts 2016

Dato for ikrafttræden
16. marts 2016

Høringen starter
6. november 2015

Høringen slut
4. januar 2016

PDF
http://soap.plansystem.dk/pdfarchive/12_3018589_1458203073339.pdf

Gælder for hele kommunen?
Nej

VVM redegørelse
Kommuneplantillæg uden VVM

Flgende nye rammeomrder bliver udlagt i tillgget:

Vejle Kommune • Skolegade 1 • 7100 Vejle • Tlf.: 76 81 00 00