Tillæg nr. 29 - Område til teknisk anlæg, Vandel

Plannavn
Tillæg nr. 29 - Område til teknisk anlæg, Vandel

Dato for offentliggørelse af forslag
17. juni 2015

Dato for vedtagelse
30. september 2015

Dato for ikrafttræden
30. september 2015

Høringen starter
22. juni 2015

Høringen slut
18. august 2015

PDF
http://soap.plansystem.dk/pdfarchive/12_3004557_1443699557290.pdf

Gælder for hele kommunen?
Nej

VVM redegørelse
Kommuneplantillæg uden VVM

Flgende nye rammeomrder bliver udlagt i tillgget:

Vejle Kommune • Skolegade 1 • 7100 Vejle • Tlf.: 76 81 00 00