Tillæg nr. 29 - Område til teknisk anlæg, Vandel

Status Vedtaget 
Plannavn Tillæg nr. 29 - Område til teknisk anlæg, Vandel 
Dato for offentliggørelse af forslag 17. juni 2015 
Dato for vedtagelse 30. september 2015 
Dato for ikrafttræden 30. september 2015 
Høringen starter 22. juni 2015 
Høringen slut 18. august 2015 
PDF http://soap.plansystem.dk/pdfarchive/12_3004557_1443699557290.pdf 
Gælder for hele kommunen? Nej 
VVM redegørelse Kommuneplantillæg uden VVM 

Følgende nye rammeområder bliver udlagt i tillægget:

Vejle Kommune • Skolegade 1 • 7100 Vejle • Tlf.: 76 81 00 00