Tillæg nr. 28 Vestergade/Søndergade Børkop Bymidte

Plannavn
Tillæg nr. 28 Vestergade/Søndergade Børkop Bymidte

Dato for offentliggørelse af forslag
8. april 2015

Dato for vedtagelse
16. september 2015

Dato for ikrafttræden
16. september 2015

Høringen starter
13. april 2015

Høringen slut
8. juni 2015

PDF
http://soap.plansystem.dk/pdfarchive/12_2995037_1442490338846.pdf

Gælder for hele kommunen?
Nej

VVM redegørelse
Kommuneplantillæg uden VVM

Flgende nye rammeomrder bliver udlagt i tillgget:

Vejle Kommune • Skolegade 1 • 7100 Vejle • Tlf.: 76 81 00 00