Tillæg nr. 28 Vestergade/Søndergade Børkop Bymidte

Status Vedtaget 
Plannavn Tillæg nr. 28 Vestergade/Søndergade Børkop Bymidte 
Dato for offentliggørelse af forslag 8. april 2015 
Dato for vedtagelse 16. september 2015 
Dato for ikrafttræden 16. september 2015 
Høringen starter 13. april 2015 
Høringen slut 8. juni 2015 
PDF http://soap.plansystem.dk/pdfarchive/12_2995037_1442490338846.pdf 
Gælder for hele kommunen? Nej 
VVM redegørelse Kommuneplantillæg uden VVM 

Følgende nye rammeområder bliver udlagt i tillægget:

Vejle Kommune • Skolegade 1 • 7100 Vejle • Tlf.: 76 81 00 00