Tillæg nr. 26 Boligområde ved Fundersvej, Vejle

Plannavn
Tillæg nr. 26 Boligområde ved Fundersvej, Vejle

Dato for offentliggørelse af forslag
22. februar 2017

Dato for vedtagelse
21. juni 2017

Dato for ikrafttræden
28. juni 2017

Høringen starter
1. marts 2017

Høringen slut
26. april 2017

PDF
http://soap.plansystem.dk/pdfarchive/12_3487465_1498551762559.pdf

Gælder for hele kommunen?
Nej

VVM redegørelse
Kommuneplantillæg uden VVM

Vejle Kommune • Skolegade 1 • 7100 Vejle • Tlf.: 76 81 00 00