Tillæg nr. 26 Boligområde ved Fundersvej, Vejle

Status Vedtaget 
Plannavn Tillæg nr. 26 Boligområde ved Fundersvej, Vejle 
Dato for offentliggørelse af forslag 22. februar 2017 
Dato for vedtagelse 21. juni 2017 
Dato for ikrafttræden 28. juni 2017 
Høringen starter 1. marts 2017 
Høringen slut 26. april 2017 
PDF http://soap.plansystem.dk/pdfarchive/12_3487465_1498551762559.pdf 
Gælder for hele kommunen? Nej 
VVM redegørelse Kommuneplantillæg uden VVM 

Vejle Kommune • Skolegade 1 • 7100 Vejle • Tlf.: 76 81 00 00