Tillæg nr. 24 - Boligområde, Jelling

Status Vedtaget 
Plannavn Tillæg nr. 24 - Boligområde, Jelling 
Dato for offentliggørelse af forslag 28. januar 2015 
Dato for vedtagelse 20. maj 2015 
Dato for ikrafttræden 20. maj 2015 
Høringen starter 4. februar 2015 
Høringen slut 1. april 2015 
PDF http://soap.plansystem.dk/pdfarchive/12_2986680_1433759877793.pdf 
Gælder for hele kommunen? Nej 
VVM redegørelse Kommuneplantillæg uden VVM 

Følgende nye rammeområder bliver udlagt i tillægget:

Vejle Kommune • Skolegade 1 • 7100 Vejle • Tlf.: 76 81 00 00