Tillæg nr. 24 - Boligområde, Jelling

Plannavn
Tillæg nr. 24 - Boligområde, Jelling

Dato for offentliggørelse af forslag
28. januar 2015

Dato for vedtagelse
20. maj 2015

Dato for ikrafttræden
20. maj 2015

Høringen starter
4. februar 2015

Høringen slut
1. april 2015

PDF
http://soap.plansystem.dk/pdfarchive/12_2986680_1433759877793.pdf

Gælder for hele kommunen?
Nej

VVM redegørelse
Kommuneplantillæg uden VVM

Flgende nye rammeomrder bliver udlagt i tillgget:

Vejle Kommune • Skolegade 1 • 7100 Vejle • Tlf.: 76 81 00 00