Tillæg nr. 21 Naturkvalitetsplan

Status Vedtaget 
Plannavn Tillæg nr. 21 Naturkvalitetsplan 
Dato for offentliggørelse af forslag 17. november 2014 
Dato for vedtagelse 17. juni 2015 
Dato for ikrafttræden 17. juni 2015 
Høringen starter 7. januar 2015 
Høringen slut 4. marts 2015 
PDF http://soap.plansystem.dk/pdfarchive/12_2978171_1439802612063.pdf 
Gælder for hele kommunen? Ja 
VVM redegørelse Kommuneplantillæg uden VVM 

Vejle Kommune • Skolegade 1 • 7100 Vejle • Tlf.: 76 81 00 00