Tillæg nr. 21 Naturkvalitetsplan

Plannavn
Tillæg nr. 21 Naturkvalitetsplan

Dato for offentliggørelse af forslag
17. november 2014

Dato for vedtagelse
17. juni 2015

Dato for ikrafttræden
17. juni 2015

Høringen starter
7. januar 2015

Høringen slut
4. marts 2015

PDF
http://soap.plansystem.dk/pdfarchive/12_2978171_1439802612063.pdf

Gælder for hele kommunen?
Ja

VVM redegørelse
Kommuneplantillæg uden VVM

Vejle Kommune • Skolegade 1 • 7100 Vejle • Tlf.: 76 81 00 00