Tillæg nr. 18 - Boligområde ved Kjeld Abellsvej

Status Vedtaget 
Plannavn Tillæg nr. 18 - Boligområde ved Kjeld Abellsvej 
Dato for offentliggørelse af forslag 18. marts 2015 
Dato for vedtagelse 16. september 2015 
Dato for ikrafttræden 16. september 2015 
Høringen starter 23. marts 2015 
Høringen slut 18. maj 2015 
PDF http://soap.plansystem.dk/pdfarchive/12_2994162_1442475243471.pdf 
Gælder for hele kommunen? Nej 
VVM redegørelse Kommuneplantillæg uden VVM 

Følgende nye rammeområder bliver udlagt i tillægget:

Vejle Kommune • Skolegade 1 • 7100 Vejle • Tlf.: 76 81 00 00