Tillæg nr. 18 - Boligområde ved Kjeld Abellsvej

Plannavn
Tillæg nr. 18 - Boligområde ved Kjeld Abellsvej

Dato for offentliggørelse af forslag
18. marts 2015

Dato for vedtagelse
16. september 2015

Dato for ikrafttræden
16. september 2015

Høringen starter
23. marts 2015

Høringen slut
18. maj 2015

PDF
http://soap.plansystem.dk/pdfarchive/12_2994162_1442475243471.pdf

Gælder for hele kommunen?
Nej

VVM redegørelse
Kommuneplantillæg uden VVM

Flgende nye rammeomrder bliver udlagt i tillgget:

Vejle Kommune • Skolegade 1 • 7100 Vejle • Tlf.: 76 81 00 00