Tillæg nr. 16 Centerområde ved Nørremarken, Vejle

Status Vedtaget 
Plannavn Tillæg nr. 16 Centerområde ved Nørremarken, Vejle 
Dato for offentliggørelse af forslag 20. august 2014 
Dato for vedtagelse 17. december 2014 
Dato for ikrafttræden 17. december 2014 
Høringen starter 22. august 2014 
Høringen slut 17. oktober 2014 
PDF http://soap.plansystem.dk/pdfarchive/12_2951818_1439477958491.pdf 
Gælder for hele kommunen? Nej 
VVM redegørelse Kommuneplantillæg uden VVM 

Vejle Kommune • Skolegade 1 • 7100 Vejle • Tlf.: 76 81 00 00