Tillæg nr. 16 Centerområde ved Nørremarken, Vejle

Plannavn
Tillæg nr. 16 Centerområde ved Nørremarken, Vejle

Dato for offentliggørelse af forslag
20. august 2014

Dato for vedtagelse
17. december 2014

Dato for ikrafttræden
17. december 2014

Høringen starter
22. august 2014

Høringen slut
17. oktober 2014

PDF
http://soap.plansystem.dk/pdfarchive/12_2951818_1439477958491.pdf

Gælder for hele kommunen?
Nej

VVM redegørelse
Kommuneplantillæg uden VVM

Vejle Kommune • Skolegade 1 • 7100 Vejle • Tlf.: 76 81 00 00