Tillæg nr. 15 - Udpegning af særligt værdifulde landbrugsområder

Status Vedtaget 
Plannavn Tillæg nr. 15 - Udpegning af særligt værdifulde landbrugsområder 
Dato for offentliggørelse af forslag 5. november 2014 
Dato for vedtagelse 17. juni 2015 
Dato for ikrafttræden 17. juni 2015 
Høringen starter 19. november 2014 
Høringen slut 14. januar 2015 
PDF http://soap.plansystem.dk/pdfarchive/12_2968287_1445591594971.pdf 
Gælder for hele kommunen? Ja 
VVM redegørelse Kommuneplantillæg uden VVM 

Vejle Kommune • Skolegade 1 • 7100 Vejle • Tlf.: 76 81 00 00