Tillæg nr. 15 - Udpegning af særligt værdifulde landbrugsområder

Plannavn
Tillæg nr. 15 - Udpegning af særligt værdifulde landbrugsområder

Dato for offentliggørelse af forslag
5. november 2014

Dato for vedtagelse
17. juni 2015

Dato for ikrafttræden
17. juni 2015

Høringen starter
19. november 2014

Høringen slut
14. januar 2015

PDF
http://soap.plansystem.dk/pdfarchive/12_2968287_1445591594971.pdf

Gælder for hele kommunen?
Ja

VVM redegørelse
Kommuneplantillæg uden VVM

Vejle Kommune • Skolegade 1 • 7100 Vejle • Tlf.: 76 81 00 00