Tillæg nr. 14 Fruergaardsvej i Børkop

Plannavn
Tillæg nr. 14 Fruergaardsvej i Børkop

Dato for offentliggørelse af forslag
11. juni 2014

Dato for vedtagelse
1. oktober 2014

Dato for ikrafttræden
6. oktober 2014

Høringen starter
16. juni 2014

Høringen slut
11. august 2014

PDF
http://soap.plansystem.dk/pdfarchive/12_2913997_1412259281146.pdf

Gælder for hele kommunen?
Nej

VVM redegørelse
Kommuneplantillæg uden VVM

Flgende nye rammeomrder bliver udlagt i tillgget:

Vejle Kommune • Skolegade 1 • 7100 Vejle • Tlf.: 76 81 00 00