Tillæg nr. 12 Boligområde ved Grundet Bygade, Vejle

Status Vedtaget 
Plannavn Tillæg nr. 12 Boligområde ved Grundet Bygade, Vejle 
Dato for offentliggørelse af forslag 11. juni 2014 
Dato for vedtagelse 1. oktober 2014 
Dato for ikrafttræden 3. oktober 2014 
Høringen starter 17. juni 2014 
Høringen slut 12. august 2014 
PDF http://soap.plansystem.dk/pdfarchive/12_2914842_1412676914285.pdf 
Gælder for hele kommunen? Nej 
VVM redegørelse Kommuneplantillæg uden VVM 

Følgende nye rammeområder bliver udlagt i tillægget:

Vejle Kommune • Skolegade 1 • 7100 Vejle • Tlf.: 76 81 00 00