Tillæg nr. 11 - Klimatilpasningsplan for Vejle Kommune

Status Vedtaget 
Plannavn Tillæg nr. 11 - Klimatilpasningsplan for Vejle Kommune 
Dato for offentliggørelse af forslag 18. december 2013 
Dato for vedtagelse 25. juni 2014 
Dato for ikrafttræden 12. august 2014 
Høringen starter 22. januar 2014 
Høringen slut 19. marts 2014 
PDF http://soap.plansystem.dk/pdfarchive/12_2794600_1407412674120.pdf 
Gælder for hele kommunen? Ja 
VVM redegørelse Kommuneplantillæg uden VVM 

Vejle Kommune • Skolegade 1 • 7100 Vejle • Tlf.: 76 81 00 00