Tillæg nr. 11 - Klimatilpasningsplan for Vejle Kommune

Plannavn
Tillæg nr. 11 - Klimatilpasningsplan for Vejle Kommune

Dato for offentliggørelse af forslag
18. december 2013

Dato for vedtagelse
25. juni 2014

Dato for ikrafttræden
12. august 2014

Høringen starter
22. januar 2014

Høringen slut
19. marts 2014

PDF
http://soap.plansystem.dk/pdfarchive/12_2794600_1407412674120.pdf

Gælder for hele kommunen?
Ja

VVM redegørelse
Kommuneplantillæg uden VVM

Vejle Kommune • Skolegade 1 • 7100 Vejle • Tlf.: 76 81 00 00