Tillæg nr. 10 - Vandværksvej, Kellers Park

Status Vedtaget 
Plannavn Tillæg nr. 10 - Vandværksvej, Kellers Park 
Dato for offentliggørelse af forslag 26. februar 2014 
Dato for vedtagelse 25. juni 2014 
Dato for ikrafttræden 25. juni 2014 
Høringen starter 3. marts 2014 
Høringen slut 28. april 2014 
PDF http://soap.plansystem.dk/pdfarchive/12_2841836_1403868438715.pdf 
Gælder for hele kommunen? Nej 
VVM redegørelse Kommuneplantillæg uden VVM 

Følgende nye rammeområder bliver udlagt i tillægget:

Vejle Kommune • Skolegade 1 • 7100 Vejle • Tlf.: 76 81 00 00