Tillæg nr. 09 Boligområde, Børkop

Status Vedtaget 
Plannavn Tillæg nr. 09 Boligområde, Børkop 
Dato for offentliggørelse af forslag 26. marts 2014 
Dato for vedtagelse 20. august 2014 
Dato for ikrafttræden 20. august 2014 
Høringen starter 31. marts 2014 
Høringen slut 26. maj 2014 
PDF http://soap.plansystem.dk/pdfarchive/12_2859995_1408623247649.pdf 
Gælder for hele kommunen? Nej 
VVM redegørelse Kommuneplantillæg uden VVM 

Følgende nye rammeområder bliver udlagt i tillægget:

Vejle Kommune • Skolegade 1 • 7100 Vejle • Tlf.: 76 81 00 00