Tillæg nr. 09 Boligområde, Børkop

Plannavn
Tillæg nr. 09 Boligområde, Børkop

Dato for offentliggørelse af forslag
26. marts 2014

Dato for vedtagelse
20. august 2014

Dato for ikrafttræden
20. august 2014

Høringen starter
31. marts 2014

Høringen slut
26. maj 2014

PDF
http://soap.plansystem.dk/pdfarchive/12_2859995_1408623247649.pdf

Gælder for hele kommunen?
Nej

VVM redegørelse
Kommuneplantillæg uden VVM

Flgende nye rammeomrder bliver udlagt i tillgget:

Vejle Kommune • Skolegade 1 • 7100 Vejle • Tlf.: 76 81 00 00