Tillæg nr. 08 Boligområde ved Grejsdalsvej, Vejle

Status Vedtaget 
Plannavn Tillæg nr. 08 Boligområde ved Grejsdalsvej, Vejle 
Dato for offentliggørelse af forslag 22. januar 2014 
Dato for vedtagelse 11. juni 2014 
Dato for ikrafttræden 11. juni 2014 
Høringen starter 27. januar 2014 
Høringen slut 24. marts 2014 
PDF http://soap.plansystem.dk/pdfarchive/12_2798312_1406018099893.pdf 
Gælder for hele kommunen? Nej 
VVM redegørelse Kommuneplantillæg uden VVM 

Følgende nye rammeområder bliver udlagt i tillægget:

Vejle Kommune • Skolegade 1 • 7100 Vejle • Tlf.: 76 81 00 00