Tillæg nr. 08 Boligområde ved Grejsdalsvej, Vejle

Plannavn
Tillæg nr. 08 Boligområde ved Grejsdalsvej, Vejle

Dato for offentliggørelse af forslag
22. januar 2014

Dato for vedtagelse
11. juni 2014

Dato for ikrafttræden
11. juni 2014

Høringen starter
27. januar 2014

Høringen slut
24. marts 2014

PDF
http://soap.plansystem.dk/pdfarchive/12_2798312_1406018099893.pdf

Gælder for hele kommunen?
Nej

VVM redegørelse
Kommuneplantillæg uden VVM

Flgende nye rammeomrder bliver udlagt i tillgget:

Vejle Kommune • Skolegade 1 • 7100 Vejle • Tlf.: 76 81 00 00