Tillæg nr. 05 - Egtved

Plannavn
Tillæg nr. 05 - Egtved

Dato for offentliggørelse af forslag
30. oktober 2012

Dato for vedtagelse
9. april 2014

Dato for ikrafttræden
14. april 2014

Høringen starter
6. november 2012

Høringen slut
2. januar 2014

PDF
http://soap.plansystem.dk/pdfarchive/12_2701688_1406017332893.pdf

Gælder for hele kommunen?
Nej

VVM redegørelse
Kommuneplantillæg uden VVM

Flgende nye rammeomrder bliver udlagt i tillgget:

Vejle Kommune • Skolegade 1 • 7100 Vejle • Tlf.: 76 81 00 00