Tillæg nr. 05 - Egtved

Status Vedtaget 
Plannavn Tillæg nr. 05 - Egtved 
Dato for offentliggørelse af forslag 30. oktober 2012 
Dato for vedtagelse 9. april 2014 
Dato for ikrafttræden 14. april 2014 
Høringen starter 6. november 2012 
Høringen slut 2. januar 2014 
PDF http://soap.plansystem.dk/pdfarchive/12_2701688_1406017332893.pdf 
Gælder for hele kommunen? Nej 
VVM redegørelse Kommuneplantillæg uden VVM 

Følgende nye rammeområder bliver udlagt i tillægget:

Vejle Kommune • Skolegade 1 • 7100 Vejle • Tlf.: 76 81 00 00