Tillæg nr. 04 - Svindbæk

Plannavn
Tillæg nr. 04 - Svindbæk

Dato for offentliggørelse af forslag
26. februar 2014

Dato for vedtagelse
25. juni 2014

Dato for ikrafttræden
30. juni 2014

Høringen starter
3. marts 2014

Høringen slut
28. april 2014

PDF
http://soap.plansystem.dk/pdfarchive/12_2841980_1404112843550.pdf

Gælder for hele kommunen?
Nej

VVM redegørelse
Kommuneplantillæg uden VVM

Flgende nye rammeomrder bliver udlagt i tillgget:

Vejle Kommune • Skolegade 1 • 7100 Vejle • Tlf.: 76 81 00 00