Tillæg nr. 02 Erhvervsområde ved Herredsvej, Vejle

Plannavn
Tillæg nr. 02 Erhvervsområde ved Herredsvej, Vejle

Dato for offentliggørelse af forslag
17. juni 2015

Dato for vedtagelse
30. september 2015

Dato for ikrafttræden
30. september 2015

Høringen starter
19. juni 2015

Høringen slut
14. august 2015

PDF
http://soap.plansystem.dk/pdfarchive/12_3004442_1443774339394.pdf

Gælder for hele kommunen?
Nej

VVM redegørelse
Kommuneplantillæg uden VVM

Flgende nye rammeomrder bliver udlagt i tillgget:

Vejle Kommune • Skolegade 1 • 7100 Vejle • Tlf.: 76 81 00 00