Kommuneplantillæg for udvidelse af DanePork A/S slagteri i St.Lihme herunder omlægning af adgangsvej

Status Vedtaget 
Plannavn Kommuneplantillæg for udvidelse af DanePork A/S slagteri i St.Lihme herunder omlægning af adgangsvej 
Dato for offentliggørelse af forslag 5. november 2015 
Dato for vedtagelse 18. marts 2016 
Dato for ikrafttræden 18. marts 2016 
Høringen starter 5. november 2015 
Høringen slut 4. januar 2016 
PDF http://soap.plansystem.dk/pdfarchive/12_3018596_1458300047409.pdf 
Gælder for hele kommunen? Ja 
VVM redegørelse Kommuneplantillæg med VVM 

Vejle Kommune • Skolegade 1 • 7100 Vejle • Tlf.: 76 81 00 00