Kommuneplantillæg for udvidelse af DanePork A/S slagteri i St.Lihme herunder omlægning af adgangsvej

Plannavn
Kommuneplantillæg for udvidelse af DanePork A/S slagteri i St.Lihme herunder omlægning af adgangsvej

Dato for offentliggørelse af forslag
5. november 2015

Dato for vedtagelse
18. marts 2016

Dato for ikrafttræden
18. marts 2016

Høringen starter
5. november 2015

Høringen slut
4. januar 2016

PDF
http://soap.plansystem.dk/pdfarchive/12_3018596_1458300047409.pdf

Gælder for hele kommunen?
Ja

VVM redegørelse
Kommuneplantillæg med VVM

Vejle Kommune • Skolegade 1 • 7100 Vejle • Tlf.: 76 81 00 00