Tillæg nr. 50 Område til teknisk Anlæg Vandel Nord, Etape 2

Plannavn
Tillæg nr. 50 Område til teknisk Anlæg Vandel Nord, Etape 2

Dato for offentliggørelse af forslag
23. november 2016

Høringen starter
25. november 2016

Høringen slut
20. januar 2017

PDF
http://soap.plansystem.dk/pdfarchive/12_3268391_1479742861853.pdf

Gælder for hele kommunen?
Nej

VVM redegørelse
Kommuneplantillæg uden VVM

Vejle Kommune • Skolegade 1 • 7100 Vejle • Tlf.: 76 81 00 00