Tillæg nr. 50 Område til teknisk Anlæg Vandel Nord, Etape 2

Status Forslag 
Plannavn Tillæg nr. 50 Område til teknisk Anlæg Vandel Nord, Etape 2 
Dato for offentliggørelse af forslag 23. november 2016 
Høringen starter 25. november 2016 
Høringen slut 20. januar 2017 
PDF http://soap.plansystem.dk/pdfarchive/12_3268391_1479742861853.pdf 
Gælder for hele kommunen? Nej 
VVM redegørelse Kommuneplantillæg uden VVM 

Vejle Kommune • Skolegade 1 • 7100 Vejle • Tlf.: 76 81 00 00