Tillæg nr. 9

Plannavn
Tillæg nr. 9

Dato for offentliggørelse af forslag
1. marts 2007

Dato for aflysning
27. juni 2007

Høringen starter
1. marts 2007

Høringen slut
29. maj 2007

PDF
http://soap.plansystem.dk/pdfarchive/12_1032315_PROPOSAL_1175162414129.pdf

Gælder for hele kommunen?
Ja

VVM redegørelse
Kommuneplantillæg uden VVM

Vejle Kommune • Skolegade 1 • 7100 Vejle • Tlf.: 76 81 00 00