Tillæg nr. 48 Boligområder langs Vindingvej, Vinding

Plannavn
Tillæg nr. 48 Boligområder langs Vindingvej, Vinding

Dato for offentliggørelse af forslag
14. september 2016

Høringen starter
21. september 2016

Høringen slut
16. november 2016

PDF
http://soap.plansystem.dk/pdfarchive/12_3242620_1474446151178.pdf

Gælder for hele kommunen?
Nej

VVM redegørelse
Kommuneplantillæg uden VVM

Vejle Kommune • Skolegade 1 • 7100 Vejle • Tlf.: 76 81 00 00