Tillæg nr. 20 - 14 vindmøller ved Vandel

Plannavn
Tillæg nr. 20 - 14 vindmøller ved Vandel

Dato for offentliggørelse af forslag
17. december 2014

Høringen starter
5. januar 2015

Høringen slut
3. marts 2015

PDF
http://soap.plansystem.dk/pdfarchive/12_2978158_1420539142113.pdf

Gælder for hele kommunen?
Nej

VVM redegørelse
Kommuneplantillæg med VVM

Vejle Kommune • Skolegade 1 • 7100 Vejle • Tlf.: 76 81 00 00