Miljøvurdering af forslaget

Her kan du se Miljørapporten til Forslag til fælles Kommuneplan 2013 - 20205 for Trekantområdet.

 

 

Eller download rapporten som en pdf:  bilag_6_miljoerapport_kp13_trekantomraadet.pdf (13.4 MB)

 
 

Her kan du se Screeningen af ændringer til mål og rammer for Vejle Kommune

 

Eller download rapporten som en pdf:  screening_af_aendringer_til_maal_og_rammer.pdf (102.7 KB)

Vejle Kommune • Skolegade 1 • 7100 Vejle • Tlf.: 76 81 00 00