Kulturhistorie

Luftfoto af Ådal

Ådal - værdifult kulturmiljø

 

Redegørelse til mål

Det danske landskab er præget af menneskets virke igennem årtusinder.

 

Overalt findes der historiske spor, som fortæller om samfundsudviklingen og vidner om menneskets påvirkning af omgivelserne.

 

Disse spor med deres lokale eller regionale særpræg er baggrund for vores fælles identitet inden for små og større områder.

 

Samfundsudviklingen føjer hele tiden nye lag til kulturhistorien, som derfor altid vil være inde i en dynamisk proces.

 

Det betyder i mange tilfælde, at værdifulde spor kan blive udvisket eller ødelagt.

 

I takt med ændringerne i såvel by som det åbne land er det derfor vigtigt at være opmærksom på den kulturhistoriske fortælleværdi for at kunne beskytte og sikre den historiske kontinuitet.

 

Internationalt kendte eksempler på dette er Jelling-Monumenterne, som er med på Unescos Verdensarvsliste.

 

Her samarbejdes der med Kulturstyrelsen og Nationalmuseet om en overordnet fysisk disponering af monumentområdet og forslag til formidling.

 

Også Herrnhut Brødremenighedsbyen Christiansfeld forventes optaget på Unescos Verdensarvsliste.

 

Kommuneplanen indeholder en udpegning af en række særligt værdifulde kulturmiljøer, som skal sikre, at udviklingen sker med viden om og under hensyntagen til de kulturhistoriske værdier.

 

 

Definition af kulturmiljøer

Et kulturmiljø er et geografisk afgrænset område, som ved sin fremtræden afspejler væsentlige træk af den samfundsmæssige udvikling.

MÅL

 

Trekantområdets kulturarv og dens værdier skal beskyttes, og kendskabet hertil udbredes.

FAKTA OM UNESCO

 

Unescos verdensarvsliste omfatter naturområder og kulturskabte værdier, som betragtes som menneskehedens fælles arvegods.

 

Knap 900 områder fordelt på 145 lande er med på listen.

 

I Danmark er der udpeget 3 verdensarvs-kulturområder og 1 verdensarvs-naturområde (Grønland).

 

Nye forslag bliver løbende meldt ind til listen, og optagelse sker efter, at en række internationale eksperter har vurderet, om forslagene lever op til Verdensarvskonventionen, og om de enkelte lande gør tilstrækkeligt for at beskytte områderne for eftertiden.

 

Der er derfor oprettet en tentativliste (opmærksomhedsliste) med områder, der med tiden måske optages på verdensarvslisten.

 

I Trekantområdet er Jelling Monumentet optaget på Unescos Verdensarvsliste (1994).

 

Monumentet består af to runesten, en middelalderkirke samt to høje fra vikingetiden.

 

Jelling Monumentet afspejler den første officielle overgang fra hedenskab til kristendom i Skandinavien.

 

Christiansfeld, som blev grundlagt af herrnhuterne i 1773, og som har bevaret den oprindelige bykerne med huse opført efter en streng byplan, står i øjeblikket på tentativlisten.

Vejle Kommune • Skolegade 1 • 7100 Vejle • Tlf.: 76 81 00 00