Kultur

Vejle Kunstmuseum

Vejle Kunstmuseum

 

Redegørelse til mål

Moderne mennesker kræver et kulturliv, der giver helhed i livet, både i det man gør, og der, hvor man færdes. Kultur spiller en stor rolle for borgernes livskvalitet, og det er samtidig et afgørende element for manges identitetsfølelse.

 

Kulturudbuddet er vigtigt for "det gode liv" på alle niveauer, fra forsamlingshuset i den lille landsby til store events. De enkelte kommuner i Trekantområdet har deres eget kulturliv, som skal fastholdes og udvikles.

 

I sammenhæng kan denne mangfoldighed profilere området som et kulturelt vækstområde.

 

Som eksempler på kultur- og kunstmiljøer kan nævnes:

  • Museer
  • Teatre, koncertsale og spillesteder
  • Større udendørs events
  • Kunstmiljøer
  • Kulturhuse, biblioteker og forsamlingshuse

 

I kulturaftalen for 2012-2015 står der følgende visioner for kultursamarbejdet i Trekantområdet:

  • I 2016 udvikler Trekantområdet unikke kulturtilbud i samklang med verden
  • I 2016 orienterer borgerne sig på Trekantniveau, når de søger kulturtilbud
  • I 2016 agerer kulturaktørerne på Trekantniveau, når de laver kulturtilbud

 

Det er disse visioner, som målene er udstukket efter:

 

I 2016 udvikler Trekantområdet unikke kulturtilbud i samklang med verden. I en globaliseret verden gør det unikke og autentiske en forskel.

Trekantområdet vil arbejde med sine karakteristiske sider, produktionsmiljøer og institutioner for at udvikle kulturtilbud, der rammer kulturbrugere både i Trekantområdet, i Danmark og internationalt. Med ambitionen følger også en forpligtelse til at skabe flere kulturbrugere.

 

I 2016 orienterer borgerne sig på Trekantniveau, når de søger kulturtilbud.

Borgerne skal opleve, at de i Trekantområdet har en meget bred vifte af kulturtilbud med udgangspunkt i det rige og varierede kulturliv, der samlet findes i de forskellige kommuner, byer og landsbyer i Trekantområdet. Og vi skal også gøre det tillokkende at bruge hinandens kulturtilbud. Når man kommer hinanden ved, følger følelsen af fællesskab og sammenhold tæt efter.

 

I 2016 agerer kulturaktørerne på Trekantniveau, når de laver kulturtilbud.

Kreative partnerskaber er en god måde at udvikle kulturaktørerne på, og det aspekt vil Trekantområdet arbejde intensivt med i de næste fire år, vel vidende at Trekantområdet ikke udgør den hele verden. Derfor vil vi også inddrage verden uden for, når vi skaber kulturtilbud til borgerne.

MÅL

 

Vores kulturelle horisont og kulturelle kompetencer skal udvides.

 

Der skal skabes bedre og flere kulturtilbud via en bedre ressourceudnyttelse gennem koordinering og arbejdsdeling mellem kulturinstitutionerne.

 

Trekantområdet skal være eksperimentarium inden for krydsfeltet mellem design, kunst og kunsthåndværk og dermed bidrage til Trekantområdets og Danmarks vækst, både økonomisk og kulturelt.

 

Der skal skabes frirum, hvor designere, kunstnere og kunsthåndværkere kan lege med, undersøge dybden af og udvide de respektive felter.

 

Det koordinerede samarbejde mellem de forskellige aktører og institutioner i Trekantområdet skal fortsættes og udbygges. I samarbejdet inviteres relevante samarbejdspartnere fra ind- og udland.

 

Der skal skabes gode rammer for unge talenters kunstneriske udfoldelse, i første omgang musik, og unge mennesker skal gives mulighed for at skabe kultur til andre unge.

DET VIL VI

 

Skabe flere kulturbrugere og mere samarbejde på tværs af Trekantområdet.

 

Fælles kulturfestival. Fuld fart på kultursamarbejdet i en uge med teatrene i spidsen. Skaber et kulturudbud som en storbys i en uge om året.

 

Fælles biblioteksprojekt: Biblioteksformidling på farten.

 

Udvikle de unikke kulturelle kompetencer i Trekantområdet.

 

Design Now. Eksperimentarium for designere, kunsthåndværkere og kunstnere i samarbejde med alle designaktørerne og – institutionerne i området.

 

Fremme talent og kulturel udfoldelse blandt unge.

 

De unge styrer: Kultur for, af og med unge.

 

Mobile Music: Udvikling af områdets bands, solister og sangskrivere med bl.a. Quasar Rock.

 

Musikskolernes fælles talentinitiativ: Fagligt og socialt fællesskab for talentlinjeeleverne.

Vejle Kommune • Skolegade 1 • 7100 Vejle • Tlf.: 76 81 00 00