Bevaringsværdige bygninger i Vejle Kommune

Valsemøllen i Grejsdalen
Valsemøllen i Grejsdalen

I den tidligere Vejle Kommune er der lavet et kommuneatlas, hvor alle bygninger opført før 1940 er registreret med hensyn til bevaringsværdi fra 1-9. Der er endvidere vurderet særligt værdifulde by- og landskabstræk.

 

Ved fremtidig planlægning, byggeri, byfornyelse og restaureringsarbejde skal der tages hensyn til vurderinger i kommuneatlasset.

 

Det er muligt og vigtigt at bygge moderne og nutidig arkitektur, når det udføres under hensyn til og i samspil med omgivelserne, og indpasses i bebyggelsen, kvarteret, byen, landskabet og naturen.

 

Efter bygningsfredningsloven kan bygninger optages som bevaringsværdige i kommuneplanen.

 

Alle bygninger, der har en bevaringsværdi fra 1-4 i kommuneatlasset, optages i kommuneplanen som bevaringsværdige.

 

Når en bygning er optaget som bevaringsværdig i kommuneplanen, betyder det, at bygningen ikke må nedrives, før nedrivningsanmeldelsen har været offentligt bekendtgjort, og kommunen har meddelt ejeren, om kommunen vil nedlægge forbud mod nedrivning. Det er ikke et generelt forbud mod nedrivning, men en vurdering fra sag til sag, hvor den arkitektoniske kvalitet af det byggeri, der ønskes i stedet, vil have betydning for afgørelsen. Hvis kommunen vælger at nedlægge forbud mod nedrivning, er den forpligtet til indenfor et år at offentliggøre et lokalplanforslag for ejendommen.

 

Byrådet har truffet beslutning om at udpege alle bygninger der har fået bevaringsværdi 1-4 som bevaringsværdige.

 

På kommunens hjemmeside og i den digittale udgave af kommuneplanen kan du se den samlede liste over de bevaringsværdige bygninger i Vejle Kommune.

Vejle Kommune • Skolegade 1 • 7100 Vejle • Tlf.: 76 81 00 00