Kultur, turisme og friluftsliv

Jellingestenene
Runestenene i Jelling

Udvikling af kultur-, turisme- og friluftsområdet er højt prioriteret i Trekantområdet. Kultur, sport og fritid spiller en stor rolle for borgernes livskvalitet og sundhed. Det er samtidig et afgørende element for borgernes tilhørsforhold. Samtidig er kulturudbuddet en meget vigtig oplevelsesfaktor i forbindelse med udviklingen inden for turisme. Der bør derfor være sammenhæng i planlægningen inden for kultur, turisme og friluftsliv.

 

Kultur

Udviklingen mod oplevelses- og vidensamfundet stiller stadig større krav til kulturudbuddet, og kulturaktiviteterne har i dag en stor indkomst- og beskæftigelsesmæssig indflydelse på økonomien.

 

Et dynamisk kulturliv tiltrækker investeringer og er en vigtig faktor indenfor bosætning og turisme.

 

Kultur er en hurtigt voksende økonomi, og den kan blive en vigtig udviklingsmæssig dynamo for Trekantområdet. Kulturudbuddet er vigtigt for ”det gode liv” på alle niveauer. Det gælder fra forsamlingshuset i den lille landsby til skolerne som samlingssteder i lokalsamfundene til store events, som Trekantområdet med en samlet befolkning på over 350.000 indbyggere har stor publikumsmæssig baggrund for at gennemføre.

 

For at styrke Trekantområdet vil kommunerne samarbejde om at markedsføre de kulturelle tilbud og dermed profilere området som et kulturelt vækstområde.

 

Den historiske kultur – kulturhistorien – ses næsten overalt i landskabet og i byerne, hvor der findes vidnesbyrd om menneskelige aktiviteter gennem tusinder af år. Disse vidnesbyrd har ofte en stor fortælleværdi og giver mulighed for at opleve en historisk kontinuitet. Mange kulturhistoriske spor er beskyttede, fordi lokalbefolkningen tager vare på dem. Andre er fredede.

 

Den generelle samfundsudvikling medfører imidlertid, at værdifulde kulturhistoriske spor mange steder udviskes eller forsvinder.

 

Turisme og friluftsliv

Trekantområdet rummer mulighed for en bred satsning inden for turistområdet.

 

Muligheden for, at turismen kan blomstre og udvikle sig året rundt baserer sig på, at Trekantområdet er et trafikalt knudepunkt og på placeringen af Vestdanmarks internationale lufthavn.

 

Målet er, at området kan udvikle sig til Danmarks turistområde nr. 2 efter Hovedstadsområdet.

 

Trekantområdet er i dag en markant turismedestination med et stigende antal overnatninger. I 2011 over 2 mio. overnatninger på hoteller og feriecentre med over 40 sengepladser, hvilket danner en absolut styrkeposition.

 

Store attraktioner som LEGOLAND og Givskud Zoo og en samling af førende konferencehoteller skaber en stor gennemstrømning af familie- og erhvervsturister igennem Trekantområdet.

 

Med udbygningen af en ressortturisme (familieturisme af international klasse) i Billund-området, vil antallet af familieturister forventelig stige yderligere. I alt forventes 5-10 mio. besøgende i området inden for en årrække. Også de små lokale turistattraktioner tiltrækker besøgende og bør ofres stor opmærksomhed, idet de ofte også har stor værdi for de mindre lokalsamfund.

 

Ligesom ressortturismen omkring Billund forventes turismen omkring de maritime miljøer at øges de kommende år.

 

Den maritime turisme dækker såvel kernen i turistens formål med ferien – sejlerferie, lystfiskeri fra kysten, dykning, havkajak m.m. Men den dækker også sidegevinsterne som oplevelser i havnemiljøet, vandreture langs vandet, udflugtssejladser, gourmetmiddagen i købstadens havnemiljø m.v.

 

Det blå bånd med Lillebælt og de østvendte fjorde, som også kendetegner Trekantområdet er som skabt for denne turismeform. Lillebælt og fjordene kan i et strategisk samarbejde med Sønderjylland og det sydfynske øhav blive en attraktion ud i de maritime oplevelser.

 

Initiativet til et destinationssamarbejde vil styrke denne position og samtidig være forankringspunkt for samarbejde omkring realisering af Marin Naturpark Lillebælt.

 

Et stærkt aktiv blandt de blå oplevelser er lystfiskeriet. Flere turister fra Holland og Tyskland tager turen til Lillebælt for at få denne turistoplevelse. En styrkelse af lystfiskeriet skal dog samtænkes med det eksisterende erhvervsfiskeri i området.

 

Andre stærke blå oplevelser er lystsejlads, dykning, den organiserede sejlads i form af gruppeture, fisketure, marsvinture, havkajaksejlads m.v. De vil ofte give en eksklusiv og autentisk oplevelse, som (erhvervs)turisten er glad for.

 

I den vestlige del af Trekantområdet er der andre muligheder omkring vand - f.eks. er der ved Holme å og Kongeå-systemet samt ved Jels-søerne glimrende fiskevand som kombineret med naturoplevelser i ådalene giver gode oplevelsesmuligheder.

 

Sports- og eventturisme får også voksende betydning, som kan tiltrække gæster fra ind- og udland, i takt med en mulig udbygning af sports- og arenafaciliteter i Trekantområdet. En fælles tilgang til turismen vil kunne medvirke til at forstærke en branding af Trekantområdet.

 

Tiltag inden for turismen retter sig mod flere målgrupper:

  • Erhvervsturisme med møder, kongresser og udstillinger er et område, hvor Trekantområdet på landsplan har en markant styrkeposition. En fortsat nyetablering og renovering af faciliteter til konferencer, kongresser, udstillinger og hotelfaciliteter er vigtig for at fastholde denne position. Målsætningen er at gøre Trekantområdet til fremtidens mødested for erhvervsturisme.
  • Ferieturisme, hvor børnefamilierne efterspørger attraktioner og aktiviteter, som både har elementer af sjov leg og involverende læring. De voksne par og singler efterspørger oplevelser indenfor kunst og kultur, historie, wellness, shopping, restaurant- og caféliv samt rekreation og oplevelser.
  • Friluftsturisme, hvor aktiviteter som vandring, cykling, dykning, fiskeri og sejlads er vigtige forudsætninger.

 

Sport og fritidsaktiviteter spiller en stor rolle for borgernes livskvalitet og sundhed. Derfor skal der skabes gode rammer for fritidsaktiviteter i hverdagen.

 

Foreningslivet har stor betydning, men en stigende individualisering og nye livsformer vinder frem. På den baggrund må det forventes, at borgerne stiller krav til kommunerne om nye tiltag.

 

Udviklingen imod oplevelses- og vidensamfundet medfører også større krav til fritidsudbud. Med krav om spændende byliv med udfordringer og oplevelser. Der skal derfor være rekreative rum til fritidsformål i både byer og landdistrikter – storbyoplevelser og aktiviteter med naturen lige om hjørnet.

Vejle Kommune • Skolegade 1 • 7100 Vejle • Tlf.: 76 81 00 00