Forebyggelse af klimaændringer

Redegørelse til mål

Både internationalt, på EU-plan og nationalt er Danmark forpligtet af en række målsætninger om at øge andelen af vedvarende energi og om at reducere energiforbruget og udledningen af CO2.

 

Der er behov for en gennemgribende omstilling af energisektoren, og kommunerne spiller en vigtig rolle i arbejdet med at forebygge klimaændringerne og bidrage til at opfylde klimaaftalernes mål.

 

Det er nødvendigt at lade klimahensynet få høj prioritet og benytte lovgivningens muligheder, når der planlægges og når der stilles krav. Nye innovative teknologiske løsninger vil også spille en rolle.

 

Kommunerne skal planlægge for varmeforsyningen, hvor en effektiv energiproduktion kan være med til at reducere CO2-udslippet.

 

Regeringens energi- og klimapolitiske mål – og resultaterne af Energiaftalen i 2020

Regeringen og forligspartierne har indgået en energiaftale for perioden 2012-2020. Aftalen skal bidrage til opfyldelsen af regeringens klima- og energipolitiske mål samt EU’s klimamål. 2)

Download klima- og energipolitiske mål pdf faktaark_2_energi_og_klimapolitiske_mal.pdf (85.1 KB) (pdf)

---

Kilde:
2) http://www.kemin.dk/

 

Faktaboks

MÅL

 

Trekantområdet skal fortsat bidrage ambitiøst til, at de nationale klima- og energimål kan nås.

 

Der skal arbejdes for at reducere og optimere energiforbruget, samt øge produktionen af vedvarende energi.

 

Der skal gives plads til innovative teknologiske løsninger, og de eksisterende rammer skal udfordres.

 

De klimabetingede oversvømmelser skal håndteres på kort og på lang sigt.

DET VIL VI

 

Vi vil øge og intensivere samarbejdet omkring klimaforebyggelse i Trekantområdets kommuner.

Det gør vi ved at:

  • fremme etablering af biogasanlæg i Trekantområdet
  • undersøge mulighederne for at opsætte nye vindmøller i nærhed til vejanlæg og i store vindmølleparker i Trekantområdet, evt. ved indgåelse af nye partnerskaber
  • arbejde for, at der sker en bedre udnyttelse af overskudsvarme fra virksomheder
  • etablere en fælles struktur for samarbejde om klimaforebyggelse og strategisk energiplanlægning, hvor der er tværkommunale interesser
  • fortsætte arbejdet for at der sker energieffektivisering i den offentlige såvel som i den private bygningsmasse
  • igangsætte og gennemføre energiprojekter sammen med borgerne med henblik på forsyning og effektivisering i hele boligområder og landsbyer

 

Vejle Kommune • Skolegade 1 • 7100 Vejle • Tlf.: 76 81 00 00